Nové energetické označovanie a predpisy ErP

Nové energetické predpisy ErP a ELD

Ochrana životného prostredia a bezpečná budúcnosť našej zelenej planéty, to sú hlavné požiadavky Kjótskeho protokolu, ktorí podpísali  viaceré európske krajiny v roku 1997.  Cieľom Europskej únie je splniť program „20-20-20 2020“, ktorý znamená, že je potrebné do roku 2020:

 • ZNÍŽIŤ o 20% spotrebu energie,
 • ZNÍŽIŤ o 20% emisie oxidu uhličitého (CO2),
 • ZVÝŠIŤ o 20% využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Spoločnosť IMMERGAS je na túto zmenu pripravená

Projektové oddelenie, oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti Immergas v Taliansku sa  už dlhší čas zameriava na vývoj inovačných technológií koncentrovaných v oblasti ekodizajnu. Sortiment výrobkov spoločnosti Immergas je už dnes usporiadaný tak, aby dosahoval plánované ciele a rozsah ponúkaných riešení zodpovedal všetkým požiadavkám trhu a všetkým technickým normám.

Čo je to ErP a ELD?

ErP (Energy Related Products) Energeticky významné produkty – produkt, ktorý nezaťažuje životné prostredie, je ekologický, úsporný, šetrí prírodné zdroje, využíva obnoviteľné zdroje energie, šetrí finančné prostriedky... toto sú hlavné charakteristiky nových ErP produktov.

Smernica ErP (2009/125/ES) – určuje všetky kritériá pre navrhovanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu a definuje minimálne požiadavky na energetické a environmentálne charakteristiky výrobkov, ktoré spotrebúvajú energiu.

Smernica ELD (2010/30/ES) Energy Labelling Directive - smernica o energetickom označovaní – ustanovuje povinnosť označiť každý výrobok, ktorý spadá do pôsobnosti smernice ErP, štítkom s uvedením triedy energetickej účinnosti a iných výkonnostných úrovní.

Vykonávacie nariadenia smerníc ErP a ELD, ktoré sa týkajú vykurovacích zariadení a zariadení na výrobu teplej úžitkovej vody nadobudli platnosť dňa 26. septembra 2015

Od 26. septembra 2015 musí byť na ErP výrobkoch umiestňovaný aj energetický štítok

Od 26.09.2015 sú vykurovacie zariadenia a zariadenia na výrobu teplej úžitkovej vody označované energetickým štítkom, ktorý musí byť uvedený na všetkých informačných materiáloch výrobkov: katalógy, reklamná inzercia, webová stránka, cenové ponuky, marketingové materiály, iné komunikačné materiály.

Takto si bude môcť každý zákazník vedome vybrať výrobok s vysokou účinnosťou a tak prispieť k zníženiu spotreby, energetickej bilancie a samozrejme aj k zníženiu výšky faktúry za energie.

Energetický štítok:

 • Poskytuje informácie o funkciách a výkone zariadenia,
 • Umožňuje jednoduché porovnanie zariadení rovnakého typu alebo rôznych typov s rovnakou funkciou ako sú napríklad kotly a tepelné čerpadlá,
 • Umožňuje sa orientovať na výrobky s vysokou účinnosťou bez toho, aby sa zabúdalo na výkon a pohodlie.

Nové triedy ešte účinnejších výrobkov

K triedam od G do A, ktoré sú typické pre tradičné vykurovacie zariadenia, sa v rokoch 2015 až 2019 pridajú ďalšie dve triedy (A+ a A++), ktoré budú označovať zariadenia používajúce energiu z obnoviteľných zdrojov.

Benefity pre zákazníkov

Táto legislatíva prináša pre zákazníkov energeticky úspornejšie produkty, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu finančných nákladov spojených s vykurovaním a ohrevom teplej úžitkovej vody. 

Dodávateľ vykurovacích zariadení je povinný poskytnúť štítok s označením triedy a informačný list technických informácií potrebných pre vytvorenie štítku zostavy.  Zákazník získa takto kompletne vyplnený energetický štítok a dokumentáciu k nemu priamo pri kúpe spotrebiča – v obchode (maloobchod, veľkoobchod).

Všetky ErP produkty musia obsahovať:

 • Energetický štítok
 • Informačný list
 • Energetickú triedu účinnosti

Produkty, ktorých sa ErP a ELD týka

 • Kotly do 70 kW, zásobníky teplej úžitkovej vody do 500 l,
 • Všetky kondenzačné kotly
 • Tepelné čerpadlá
 • Solárne kolektory – vykurovanie, ohrev TÚV
 • Zásobníky teplej úžitkovej vody
 • Termoregulácia

Produkty, ktoré pôjdu preč z trhu

 • Tradičné turbo kotly

* uvedené hodnoty a výpočet účinností zostavy v tabuľke, sú iba ilustračným príkladom princípu určovania energetických tried zostáv.
Kontrétne hodnoty všetkých typov produktov zistíte v dodávaných podkladoch.

Vyhľadať najbližší servis

Napíšte nám

Vaše údaje budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov GDPR za účelom zaslania odpovede, ktorú žiadate. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej na iné účely.