Čo všetko by sme mali zvážiť pri výbere zariadenia na ohrev vody?

Existuje niekoľko typov zariadení na ohrev vody, ako sú bojlery, solárne ohrevy, ohrevné čerpadlá a tak ďalej. Pri výbere treba prihliadať na počet členov vašej domácnosti a ich nároky na spotrebu teplej vody. Kapacita zásobníka by mala byť dostatočná na ich pokrytie. V prípade samostatne stojacich zásobníkov je potrebné myslieť aj na priestor, kam zariadenie umiestnime.

Dôležitá je tiež energetická účinnosť. Vyššia účinnosť znamená nižšiu spotrebu energie a úsporu nákladov na dlhodobú prevádzku. Takže tu berieme do úvahy náklady na nákup konkrétneho zariadenie (plynový kotol, tepelné čerpadlo), náklady na jeho inštaláciu a spustenie do prevádzky. 

Oplatí sa nám siahnuť po zariadení, ktoré zároveň dokáže ohriať vodu aj vykúriť byt či dom?

Určite áno. Zaberá menej miesta ako kotol so zásobníkom. Kombinovaný systém môže byť nákladovo efektívnejší ako dve samostatné zariadenia. S tým je spojená jednoduchšia inštalácia a nižšie náklady na materiál aj prácu.

Kombinovaný kondenzačný kotol dokáže  využívať teplo vody na vykurovanie a naopak, čo zvyšuje energetickú účinnosť systému a znižuje spotrebu paliva. Má tiež jednoduchšie ovládanie a údržbu. Aj pri kombinovaných kotloch si vieme nastaviť, či chceme aby len vykurovali, alebo aj vykurovali a ohrievali vodu. Napríklad v lete využívame hlavne ohrev vody a kúrenie môže byť vypnuté. 

Prečo je vykurovanie a ohrev vody plynom aj v dnešnej dobe výhodné a ekonomické? 

Plyn je často dostupný a relatívne lacný zdroj paliva. Moderné kondenzačné kotly môžu dosahovať vysoké úrovne účinnosti a využívať teplo kondenzácie spaľovacích plynov, čo znižuje straty energie. Plynové zariadenia majú vysoký okamžitý výkon a poskytujú teplú vodu alebo vykurovanie v krátkom čase. Umožňujú tiež presnú kontrolu teploty vody a vykurovania. Je možné nastaviť a udržiavať požadovanú teplotu s vysokou presnosťou, čo zvyšuje pohodlie a úsporu energie.

Ako je na tom energetická účinnosť plynových kotlov?

Plynové kondenzačné kotly majú v porovnaní s niektorými inými typmi kotlov relatívne vysokú energetickú účinnosť. Moderné kondenzačné plynové kotly môžu dosiahnuť účinnosť vyššiu ako 90 %.

Výber kondenzačného plynového kotla s vysokou energetickou účinnosťou pomáha Minimalizovať energetické straty a znižuje spotrebu plynu. Moderné kondenzačné kotly sú navrhované s dôrazom na minimalizáciu emisií škodlivých látok, ako je oxid uhličitý (CO2) a oxid dusičitý (NOx).

Od čoho závisí návratnosť týchto riešení?

Od viacerých faktorov vrátane typu a stavu budovy, v ktorej je kotol nainštalovaný (zateplenie, prípadne nové okná, typ vykurovania - podlahové/radiátorové). V hre je aj cena plynu, ktorá sa mení v čase. 

Sú zariadenia určené na ohrev teplej vody plynom bezpečné? Nemusím sa báť toho, že mi napríklad “buchne plyn”?

Plynové zariadenia sú všeobecne považované za bezpečné, pokiaľ sú správne inštalované, udržiavané a používané v súlade s bezpečnostnými predpismi. Moderné plynové kotly sú vybavené rôznymi bezpečnostnými funkciami, ako sú poistky, meracie zariadenia a systémy na odstraňovanie plynu. Dôležité je však dodržiavať bezpečnostné odporúčania, napríklad nechať inštaláciu a údržbu vykonávať odbornými technikmi a zariadenia pravidelne kontrolovať a servisovať.

Ako často by sa mala robiť údržba a servis zariadení určených na vykurovanie a ohrev vody plynom a čo všetko zahŕňa?

Základnú údržbu by malo vykonávať každoročne odborné servisné stredisko alebo kvalifikovaný technik. Zahŕňa kontrolu a čistenie dôležitých komponentov a systémov zariadení, ako sú spaľovací priestor, horáky, tepelný výmenník, ventily, čerpadlá a regulátory.

Technik by mal skontrolovať funkčnosť bezpečnostných ventilov, plynových hadíc, detektorov plynu a prístupových otvorov. Spaľovací priestor by mal byť pravidelne čistený od nahromadených nečistôt a sadzí. Taktiež sa kontroluje správny priebeh spaľovacieho procesu a účinnosť spaľovania. Technik by mal overiť a nastaviť správne parametre zariadenia, vrátane teploty, tlaku a regulačných systémov, aby sa zabezpečilo optimálne fungovanie.

Aké trendy a technologické inovácie nás čakajú v tomto odvetví? 

Očakávame väčšie využívanie inteligentného riadenia a automatizácie vo vykurovacích systémoch. Systémy budú schopné sledovať a optimalizovať spotrebu energie, prispôsobovať sa potrebám jednotlivých miestností a umožňovať diaľkové riadenie a monitorovanie.

Vývoj skladovacích technológií energie, ako sú batérie a akumulátory umožní lepšie využívanie vyprodukovaného tepla a jeho uchovávanie pre neskoršie použitie. 

Okrem týchto trendov je tiež možné očakávať vývoj pokročilých senzorov, umelej inteligencie a automatizácie. Ten môže viesť k vylepšeným riadiacim systémom, ktoré budú schopné prispôsobovať vykurovací systém podľa potrieb a preferencií jednotlivých užívateľov.

Budúcnosť vykurovania bude pravdepodobne smerovať k udržateľným a inteligentným riešeniam, ktoré minimalizujú environmentálny dopad a zároveň poskytnú vysokú úroveň pohodlia a efektivity.