Tepelné čerpadlá získavajú až 75 % energie z nevyčerpateľných zdrojov z okolitého prostredia, ktoré sú zadarmo, a len 25 % z elektrickej siete. Rodina takto môže ušetriť aj dve tretiny nákladov oproti bežným spôsobom vykurovania.

Pozrime sa na princíp fungovania a konkrétne výhody a nevýhody niektorých najbežnejšie používaných typov tejto technolģoie.

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU VZDUCH/VODA

Najrozšírenejším typom je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Funguje tak, že čerpá teplo z vonkajšieho vzduchu a to následne využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody.

V horúcich mesiacoch môže čerpadlo poslúžiť aj ako klimatizácia a vašu domácnosť vie vychladiť.

Tento typ čerpadla je ekonomicky najvýhodnejší, pretože jeho inštalácia je jednoduchá a nevyžaduje si rozsiahle zemné práce, ako je napríklad vŕtanie studne. Zdroj vzduchu je neobmedzený a je všade.

Navyše vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam II môžete požiadať o štátnu dotáciu až do výšky 3 400 €. Tým sa vstupné náklady ešte znížia.

Majitelia týchto zariadení určite ocenia aj ich bezproblémovú prevádzku, ktorá nevyžaduje žiadnu ďalšiu obsluhu. Odborný technik tepelné čerpadlo nastaví pri jeho inštalácii na efektívnu prevádzku. A po úvodnom nastavení už zariadenie funguje celkom samostatne.

Nevýhodu tohto typu čerpadla oproti typom zem a voda je nestálosť zdroja. Teplota vzduchu kolíše výraznejšie ako teplota zeme a vody. V praxi to znamená toľko, že tieto zariadenia sú najefektívnejšie do teploty -15 °C.

V prípade potreby je tak v zariadení zabudovaný elektrický dohrev, ktorý v tuhšej zime pomáha čerpadlu s ohrevom. Okrem elektrického dohrevu je možné vytvoriť kombináciu s úsporným plynovým kondenzačným kotlom, prípadne elektrickým kotlom tam, kde nie je prípojka na plyn.

Vďaka použitiu kvalitných izolačných materiálov je zvukový prejav čerpadiel minimalizovaný. Napriek tomu je vhodné ich umiestniť tak, aby nerušilo vás ani susedov.

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU VODA/VODA

V tomto prípade je zdrojom tepla podzemná voda. Teplo sa odoberie z vody, ktorú čerpáme zo studne. Potom, ako sa voda ochladí, sa vráti do druhej – vsakovacej studne. Studne sa väčšinou vŕtajú do hĺbky 10 až 25 metrov.

Nevýhodou je najmä vyšší investičný náklad spojený s budovaním studne. Zvýšené prevádzkové náklady súvisia aj s pomerne náročnou údržbou spojenou s pravidelným servisom z dôvodu nutných kontrol či čistením filtrov a výmenníkov.

Takýto zdroj je ale teplotne stály, a preto tepelné čerpadlo tohto typu dosahuje konštantne vysoké výkonové číslo, a to aj počas chladných dní.

Tento spôsob sa využíva najmä v lokalitách, kde sa vyskytuje dostatočné množstvo spodnej vody, keďže môže dôjsť k vyčerpaniu studne.

Využívanie podzemnej vody zároveň podlieha schváleniu a nie je všade povolené. Informujte sa preto o tejto možnosti vopred na vašom stavebnom úrade.

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU ZEM/VODA

Čerpadlo typu zem/voda môže získavať teplo dvomi spôsobmi. Tým prvým je pomocou zemného kolektora z plochy záhrady (ako je vidieť na obrázku).

Pod povrchom záhrady v nezamrznutej hĺbke sa rozmiestni sieť podzemných trubíc, cez ktoré preteká ekologická nemrznúca zmes soľanky. Soľanka je vlastne vodný roztok soli a slúži ako médium na prenos tepla zo zeme do vnútornej jednotky čerpadla.

Výhodou tohto usporiadania je relatívne jednoduchá inštalácia a nízke investičné náklady. Na druhú stranu ale na takéto riešenie potrebujete pozemok s rozlohou niekde okolo dvesto až štyristo metrov štvorcových, čo nie je málo.

Druhou možnosťou je usporiadanie pomocou vertikálneho zemného vrtu, do ktorého je zapustená plastová sonda, naplnená spomínanou nemrznúcou zmesou. Podľa veľkosti domu a lokálnych podmienok sa robí jeden alebo viacero vrtov, a to približne do hĺbky od 80 až do 250 metrov.

Výhodou je, že nepotrebujete mať veľký pozemok. Treba však počítať s vyššími investičnými nákladmi spojenými s vybudovaním vrtu. Na jeho vykonanie potrebujete mať stavebné povolenie.

Vo všeobecnosti sa ale dá povedať, že výhody tepelných čerpadiel ďaleko prevyšujú negatíva.

Výber vhodného typu čerpadla si však treba dobre premyslieť. Zvážiť by ste mali faktory, ako sú dostupnosť a druh zdroja tepla či odhadovanú návratnosť investície.

Odporúčame nešetriť ani na odbornom návrhu. Odborník vám dokáže presne vypočítať tepelné straty domu a navrhnúť optimálny systém tak, aby zabezpečil tepelný komfort počas celého roka.

V neposlednom rade si preverte aj legislatívne podmienky pre daný typ riešenia a možnosť finančného príspevku od štátu. Na ktoré tepelné čerpadlá od Immergasu sa štátna podpora vzťahuje, sa dozviete na našej stránke.