Ceny energií budú do budúcnosti pravdepodobne stále rásť. Preto sa mnohí majitelia nehnuteľností zamýšľajú nad lacnejšími zdrojmi vykurovania.

Takouto alternatívou môže byť aj tepelné čerpadlo, ktoré nielenže šetrí vašu peňaženku, ale je navyše aj ekologické, nenáročné na obsluhu a v konečnom dôsledku aj cenovo dostupné.

ČO VLASTNE JE TEPELNÉ ČERPADLO?

Princíp tepelného čerpadla spočíva v získavaní tepla z vonkajšieho prostredia – čiže vzduchu, spodnej vody alebo zeme a jeho odovzdávaní vykurovaciemu systému. Prevod tepla je zabezpečený fyzikálnymi vlastnosťami chladiva, ktoré dokáže absorbovať teplo z okolia.

Možnosti tepelných čerpadiel však nekončia len pri vykurovaní a ohreve teplej vody. Dajú sa využiť aj na chladenie domu v letných mesiacoch alebo ako zdroj tepla pre klimatizáciu.

Samozrejme, vybrať si čerpadlo nie je také jednoduché. Musíte brať do úvahy výkon, ktorý sa vypočítava podľa veľkosti domu a zložitosti rozvodov ústredného kúrenia.

Dôležitá je aj lokalita, v ktorej sa objekt nachádza. Rôzne geografické oblasti majú odlišné priemerné hodnoty teplôt v priebehu celého roka.

Tepelné čerpadlá by mal preto navrhovať odborník, ktorý dokáže presne vypočítať tepelné straty domu a navrhnúť optimálny systém tak, aby zabezpečil tepelný komfort počas celého roka.

Keď už viete, na čo všetko tepelné čerpadlo slúži a ako postupovať pri výbere, prečítajte si viac o jeho výhodách.

VÝRAZNE NIŽŠIE ÚČTY

Hlavným benefitom tepelného čerpadla sú veľmi nízke prevádzkové náklady. Tepelné čerpadlo dokáže využiť aj veľmi nízke teploty z okolitého prostredia, teda zo vzduchu, zeme či vody a z nich získavať teplo. Sú to relatívne nevyčerpateľné zdroje, ktoré sú zadarmo a bez akýchkoľvek obmedzení.

Súčasné moderné tepelné čerpadlá dokážu za priaznivých podmienok na každý 1 spotrebovaný kW elektrickej energie dodať až 6 kW tepelnej energie. Svoje účty tak môžete za určitých okolností znížiť až o 75 %.

ŠETRIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tepelné čerpadlá nevypúšťajú žiadne znečisťujúce emisie do ovzdušia, ktoré by museli dýchať deti či susedia z okolia. Z tohto dôvodu nie je problém umiestniť ho aj do oblastí s vyššou hustotou zástavby.

Navyše, tepelné čerpadlo typu vzduch-voda dokáže opätovne využiť teplo, ktoré uniklo z vykurovaného domu. Ako je to možné?

Dom stráca teplo do okolitého vzduchu a čerpadlo toto teplo naspäť odoberá. Počas vykurovacej sezóny tak dokáže vrátiť v priemere až tri štvrtiny tepla.

NEBOJTE SA HLUČNOSTI

Je pravdou, že tepelné čerpadlá sú čiastočne hlučné. Preto je potrebné, aby boli umiestnené v takom extrenom prostredí, kde sa z hľadiska domu a susedských vzťahov nenachádza žiadna obytná časť. Ich hluk môže byť rušivý hlavne v noci, keď je všade na okolí ticho.

Ak nie je možné, tepelné čerpadlo umiestniť do takejto časti domu, je možné ho odhlučniť protihlukovými bunkami(boxami), zásteny alebo krytu. 

Chod čerpadla je plynule regulovaný a zariadenie využíva len potrebné otáčky, čo dokáže znížiť zvuky na minimum. Zároveň to prispieva k minimalizovaniu spotreby elektriny na jeho pohon. Súčasné čerpadlá sú tak vďaka moderným prvkom omnoho tichšie ako kedy.

 

NEPOTREBUJE ĎALŠIU OBSLUHU

Odborný technik tepelné čerpadlo nastaví pri jeho inštalácii na efektívnu prevádzku. A po úvodnom nastavení už zariadenie funguje celkom samostatne bez potreby ďalšej obsluhy. Vy a vaša rodina sa tak už nemusíte o nič starať. Jediné na čo by ste nemali zabúdať je pravidelný servis a revízia čerpadla každý rok. Tým si zabezpečíte dlhšiu životnosť a eliminujete prípadné poruchy zariadenia.

MOŽNOSŤ VYUŽIŤ ŠTÁTNU DOTÁCIU

Nevýhodou tepelného čerpadla je vyššia jednorazová investícia. Návratnosť investície je ale veľmi rýchla. Je to tak nielen vďaka nižším mesačným výdavkom za energie, ale aj vďaka možnosti získania štátneho príspevku na inštaláciu.

Zásoby fosílnych palív sa neustále zmenšujú, a preto sa vlády viacerých krajín snažia poskytovať dotácie na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam II môžete požiadať o štátnu dotáciu až do výšky 3 400 €. Registrácia nových žiadostí sa znovu otvorí začiatkom roka 2021.

Na ktoré tepelné čerpadlá od Immergasu sa podpora vzťahuje, sa dozviete na našej stránke.