Pre každú domácnosť je teplo nevyhnutné, a preto sa musíte o kúrenie patrične starať. Nie je to však nutné len pre vaše pohodlie, je to aj povinnosť, ktorú nariaďuje zákon

Ten hovorí, že komín musíte udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečiť jeho pravidelnú kontrolu a čistenie.

Samozrejme, skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly.

Radšej prevencia ako následné škody

Neodborné inštalácie a umiestnenie vykurovacích zariadení, ako aj zanedbaná revízia a čistenie komínov, sú popri poruchách elektronických zariadení najčastejšími príčinami požiarov.

Podľa údajov poisťovne UNIQA hasiči evidujú za minulý rok celkovo 576 požiarov, ktoré spôsobili poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Škody predstavovali celkovo viac ako 1,3 milióna eur.

Doklad o revízii komína či pravidelných servisných prehliadok kotla od vás preto bude v prípade požiaru, ktorý by spôsobila porucha komína, určite žiadať aj poisťovňa. 

Kto by mal vykonať revíziu komína?

Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami – zákon totižto priamo nehovorí, že to môže urobiť len kominár. 

Veľa tým však nezískate. Investujete svoj čas, potrebujete si zakúpiť odborné náradie, ale aj tak sa nevyrovnáte odborníkovi s dlhoročnou praxou.

Navyše, revízna správa komína a dymovodu je potrebná aj pre poisťovňu. Bez dokumentu vystaveného odborníkom-kominárom poisťovňa škody spôsobené ohňom neprepláca.

Nielenže vám škody poisťovňa nemusí preplatiť, ale dokonca takto riskujete aj pokutu a v najhoršom prípade trestné stíhanie.

Ako často treba čistiť komín?

Majitelia domu s komínom musia uskutočniť revíziu komína aj dymovodu s napojeným vykurovacím telesom aspoň raz ročne. 

V závislosti od technického riešenia to však môže byť aj častejšie. Závisí to predovšetkým od typu a celkového tepelného výkonu spotrebiča napojeného na komín.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW, musíte vykonať kontrolu raz za:

  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín bez vložky,
  • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ide sa o komín s vložkou.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW, je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na kvapalné alebo tuhé palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn.