UPRACTE NEPORIADOK OKOLO KOTLA

Nahromadili sa vám počas leta pri kotle zbytočné veci? Dajte ich čo najskôr preč. Obzvlášť ak ide o papier, kartón alebo iný horľavý materiál. Budete mať istotu, že v kotolni nevznikne požiar.

No a vďaka čistému priestoru bude do kotla prúdiť vzduch, čo je pre správne vykurovanie žiaduce.

ODVZDUŠNITE RADIÁTORY

Za ten čas, keď ste nekúrili, sa v radiátoroch mohol nahromadiť vzduch. A aby radiátory hriali, musíte z nich tieto vzduchové bubliny vypustiť. Samozrejme, najprv zistite, ktorých radiátorov sa to týka.

Stačí pustiť kúrenie a sledovať, ktoré radiátory zostali studené. No a tie, ktoré nehrejú, potrebujú vypustiť vzduch.

Odvzdušňovanie však nerobte, keď sa kúri. Vypnite kotol a až potom odvzdušňujte. A ako na to?

Pomocou kľúča otočte odvzdušňovací ventil na radiátore, a to približne o 30 stupňov. Pohyb robte proti smeru hodinových ručičiek.

Keď započujete syčanie, vtedy sa uvoľňujú vzduchové bubliny. Po chvíli začne vytekať voda. Podľa toho viete, že vzduch je už vypustený, a ventil môžete opäť zatvoriť.

Ak máte v dome viacero studených radiátorov, tento postup opakujte pri každom z nich.

VYČISTITE FILTRE

Filtre pripevnené o kotol slúžia na čistenie vody, ktorá preteká potrubím. Vodu znečisťuje napríklad hrdza, ktorá v kombinácii s inými nečistotami vytvára hustý kal. No a aby ste zabránili hromadeniu špiny vo filtri, musíte ho pravidelne čistiť.

Ak sa vo vašom kotle nachádzajú jednorazové filtre, pred zimou ich radšej vymeňte za nové.

Vopred vás upozorňujeme, aby ste čistenie filtrov nezanedbali. Kotol sa potom môže sám vypínať, bude príliš hlučný alebo budete dlho čakať na zohriatie radiátorov.

SKONTROLUJTE TLAK

Akurátny tlak kotla sa pohybuje okolo 1 až 1,5 baru. Ak je hodnota nižšia, kotol musíte natlakovať. 
Na začiatok nájdite plniacu slučku spolu s tlakomerom. Následne opatrne pohýbte slučkou tak, aby bola v 90-stupňovom uhle k prietokovému potrubiu. Celý čas sa pozerajte na tlakomer a dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu hodnotu.

Po tom, ako skončíte s tlakovaním, môžete pustiť aj kúrenie.

V prípade, že si s tlakovaním neviete sami poradiť, odporúčame vám osloviť servisného technika. A nezabudnite, že tlak treba priebežne kontrolovať počas celého roka, nielen krátko pred zimou.

SKONTROLUJTE TERMOSTATY

Máte vnútri zimu alebo horúco? Chyba môže byť v nefungujúcich termostatoch, ktoré majú teplo regulovať.

K najčastejším poruchám patrí to, že termostat nevie, kedy kúrenie vypnúť. Alebo kúrenie ani nespustí, a tak je u vás doma chladno. Tým, že teplotu ste nastavili, ale v skutočnosti taká nie je, prichádzate o množstvo energie.

Vysokým účtom a mrznutiu sa teda vyhnete tak, že pred vykurovacou sezónou skontrolujete všetky termostaty, ktoré doma máte.

NEZABUDNITE NA SERVISNÚ PREHLIADKU

Na záver jedna z najdôležitejších záležitostí – servisná prehliadka kotla. Počas nej technik skontroluje, či kúrenie funguje, ako má.

Výhody prehliadky spočívajú hlavne v tom, že technik vie, čo má pozrieť a ako nefunkčné diely vymeniť. Takže ak si sami netrúfate na kontrolu horáku, zdroja alebo filtrov, s tým všetkým vám technik pomôže.

Na kontrolu dymovodov a komína si zas zavolajte dobrého kominára. Vďaka týmto ľuďom budete mať istotou, že sa vaše kúrenie nepokazí počas najväčšej zimy.