O spoločnosti

Profil Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Slovensko

Značka IMMERGAS sa predáva na slovenskom trhu od roku 1998. Za túto krátku dobu pôsobenia si dokázala upevniť svoje postavenie, získať určité percento trhu a neustále napreduje.

Výrobcom a distribútorom týchto tradičných a kondenzačných plynových kotlov najvyššej kvality je talianska spoločnosť IMMERGAS S.p.A. Na talianskom trhu je najpredávanejšou značkou v oblasti vykurovania a plynových kotlov. Značkou kvality je certifikát kvality ISO 9001, ktorý spoločnosť IMMERGAS získala v roku 1994.

Výhradným zástupcom značky IMMERGAS na slovenskom trhu je spoločnosť Immergas Europe s.r.o., s obchodnou prevádzkou v Trenčíne.

V roku 2006 sa spoločnosť IMMERGAS, S.p.A. rozhodla realizovať výstavbu výrobného závodu Immergas Europe s.r.o. na Slovensku. Je to prvý existujúci výrobný závod IMMERGAS situovaný mimo územia Talianska. Do roku 2008 sa výroba realizovala len v jedinom výrobnom závode v mestečku Brescello v Taliansku.

Výrobný závod Immergas Europe s.r.o. je strategicky umiestnený v Poprade v priemyselnom parku Matejovce, ktorý má z hľadiska prostredia viaceré demografické a geografické prednosti. Výroba bola úspešne spustená v roku 2008. Produkcia závodu Immergas Europe s.r.o. je určená okrem slovenského trhu na export do ostatných krajín sveta.

Od svojho vzniku až po súčasnosť, predáva spoločnosť Immergas Europe s.r.o., s obchodným zastúpením v Trenčíne, výhradne kotly značky IMMERGAS.

Historické medzníky spoločnosti:

 • 1998 : založená spoločnosť KESEL, spol. s r.o. - obchodný partner IMMERGAS, S.p.A
 • 2003 : transformácia spoločnosti KESEL, spol. s r.o. na IMMERGAS, s.r.o.
 • 2006 : začiatok výstavby výrobného závodu Immergas Europe s.r.o. v Poprade
 • 2008 : začiatok výroby kotlov značky IMMERGAS na Slovensku spoločnosťou Immergas Europe s.r.o.
 • 2008 : začiatok predaja solárnych kolektorov IMMERSOL a kotlov na tuhé palivo IMMERGAS
 • 2010 : sortiment produktov doplnený o kúrenársku chémiu a filtre Fernox
 • 2014 : v ponuke filtre a kúrenárska chémia ADEY
 • 2014 : oslavy 50.výročia založenia spoločnosti IMMERGAS, S.p.A.
 • 2015 : začiatok predaja kondenzačných kotlov spĺňajúcich požiadavky smerníc a nariadení ErP (Energy Related Products)
 • 2017 : začiatok predaja tepelných čerpadiel IMMERGAS
 • 2019 : zlúčenie IMMERGAS, s.r.o. s výrobným závodom Immergas Europe s.r.o.

Profil IMMERGAS S.p.A., Taliansko

Spoločnosť IMMERGAS bola založená 5. februára 1964 v mestečku Brescello. Jej zakladateľmi boli traja muži, Romano Amadei, Gianni, Biacchi a Giuseppe Carra. Najskôr sa zameriavali na výrobu „piecok na vykurovanie". S prichádzajúcou plynofikáciou Talianska vznikla i výroba kotlov na plyn, na ktorú sa firma špecializuje dodnes.

IMMERGAS, S.p.A. v súčasnosti zamestnáva viac ako 700 ľudí. Plocha, na ktorej sa nachádza výrobný závod a administratívne priestory predstavuje viac ako 50 tisíc m². Základom kvalitného výrobku je správne štrukturovaný projekt. To je dôvod, prečo IMMERGAS kladie veľký dôraz na oddelenie projekcie a vývoja. Firmu charakterizuje široká ponuka plynových kotlov rôznych typov (tradičné, kondenzačné, prietokové, so samostatným zásobníkom TÚV).
V ponuke má viac ako 60 modelov, pričom kladie dôraz na ekologickosť všetkých typov.

Výrobky IMMERGAS sú vyrábané z kvalitných surovín.
Na kvalite jednotlivých prvkov sa podieľajú i kvalitné suroviny, z ktorých sú kotly zostrojené, vysoká technologická úroveň výrobného procesu, viacnásobné kontroly kvality a dôkladnosť záverečných výstupných testov, ktorými prechádza každý kotol. Zárukou kvality sú i certifikáty UNI EN ISO 9001:2015. Firma pôsobí v 30-tich krajinách celého sveta.
Exportné krajiny: Veľká Británia, Poľsko, Turecko, Španielsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Čína, Česká republika, Belgicko, Slovinsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Portugalsko, Grécko, Chile, Nový Zéland, Gruzínsko, Dánsko, Nórsko, Srbsko, Írska Republika, Cyprus.

Jedným z najdôležitejších európskych trhov je trh Veľkej Británie, kde IMMERGAS sústreďuje značnú časť svojej produkcie pod značkou Alpha.
K rozvoju IMMERGAS prispeli i výborné logistické služby, ktoré umožňujú vybaviť a distribuovať objednávky v krátkej dobe a tak uspokojiť potreby partnerov a zákazníkov na najvyššej úrovni. Údaje z trhu potvrdzujú významné postavenie značky IMMERGAS, ktorá si od roku 1996 udržuje vedúce postavenie na domácom talianskom trhu v predaji kondenzačných kotlov.
V IMMERGAS kvalita výrobku predurčila výrobok samotný. Týka sa to i služieb a podpory, ktorá je venovaná projektantom, inštalatérom a servisným partnerom. Poskytuje im bohatú technickú dokumentáciu a školenia realizované v priestoroch výrobného závodu i mimo neho. Poradenstvo je poskytované prostredníctvom zelenej linky a taktiež prostredníctvom aktualizovanej webovej stránky. Servisné oddelenie koordinuje prácu viac ako 600 servisných stredísk rozmiestnených po celom území Talianska a v partnerských krajinách a filiálkach.

Historické míľniky spoločnosti IMMERGAS, S.p.A:

 • 1964 - založenie spoločnosti Immergas
 • 1968 - vyrobený prvý stacionárny kotol
 • 1976 - vyrobený prvý závesný kotol
 • 1981 - vyrobený prvý závesný kotol so zabudovaným zásobníkom TÚV
 • 1994 – 100.000 predaných kotlov za rok
 • 1994 - založenie prvej sesterskej spoločnosti
 • 1996 - IMMERGAS sa stal lídrom trhu kotlov v Taliansku
 • 1997 - jeden milión vyrobených kotlov
 • 2000 - vyrobený prvý kondenzačný kotol
 • 2000 - predaných 200.000 kotlov za rok
 • 2002 - IMMERGAS vodca trhu s kondenzačnými kotlami v Taliansku
 • 2005 - predaj na export dosiahol 50% celkového predaja
 • 2007 - stavba prvého výrobného závodu na výrobu kotlov zn. IMMERGAS Europe mimo územia Talianska (Poprad, Slovensko)
 • 2008 - výroba prvých kotlov zn. IMMERGAS mimo územia Talianska spoločnosťou Immergas Europe s.r.o.
 • 2008 - začiatok predaja solárnych systémov IMMERSOL
 • 2009 – vytvorený Caius Klub Profesionálov
 • 2014 – 5 miliónov predaných a nainštalovaných kotlov vo svete
 • 2014 – oslavy 50teho výročia založenia spoločnosti
 • 2015 – výroba kotlov spĺňajúcich nariadenia a smernice ErP (Energy Related Products)
 • 2019 – 7 miliónov predaných a nainštalovaných kotlov vo svete
 • 2019 – otvorenie nového výskumného strediska v Taliansku - Laboratorium

 

Immergas vo svete

 • Viac ako 60% celkovej produkcie spoločnosti sa predáva v zahraničí. Táto skutočnosť hovorí o výraznej expanzii Immergasu smerom do zahrničia, pričom spoločnosť kladie dôraz na potreby danej krajiny, rešpektuje podmienky a zvyklosti konkrétneho trhového prostredia.
 • Najväčšia globalízácia prebiehala v rokoch 1995 až 2005. Vychádzala zo stratégie: „ponuka kvalitného produktu v spojení s kvalitným servisom“ dokážu zabezpečiť požadovaný úspech. Táto stratégia bola aplikovaná ako na talianskom trhu tak aj v zahraničí.
 • Immergas produkty sú vo svete predávané len prostredníctvom filiálok a sesterských spoločností Immergas. Tie sú garantom zachovania profesionality, kvality technickej informovanosti smerom k profesijnej verejnosti prostredníctvom pravidelných školení, poskytovania technických informácii, zabezpečením kvalitných predpredajných služieb a popredajného servisu.
 • Spoľahlivé partnerstvo a rozvoj silného dlhotrvajúceho obchodného vzťahu sú cestou, ktorú sme vybrali pre upevnenie svojej stabilnej pozície na nových trhoch: v Čile, Argentíne, Alžírsu, Tunisku, Portugalsku, Španielsku, Írsku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Belgicku, Rumunsku, Českej republike, Grécku, Estónsku, Ukraine, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgistane, Jordánksu, Azerbaidžane, Libanone, Palestíne, Izraeli, Iráne, Novom Zélande a Austrálii.
 • Produkty Immergas su predávané v 43 krajinách sveta pod značkou Immergas a Alpha vykurovacia technika.
 • Immergas, S.p.A. ako hlavná spoločnosť v Immerfin Skupine, má  podiely v desiatich dcérskych spoločnostiach po sveta a to: Anglicko (Alpha Therm), Maďarsko (Immergas Hungaria Kft.), Poľsko (Immergas Polska, z.o.o.), Turecko (Immergas Turkey), Slovensko (Immergas Europe s.r.o.), Rumunsko (Immergas Romania), Čína (Immergas Beijing), Rusko (Immergas ooo), Grécko (Immergas Hellas) a Bulharsku (Amax Gas).

 

Vyhľadať najbližší servis

Napíšte nám

Vaše údaje budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov GDPR za účelom zaslania odpovede, ktorú žiadate. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej na iné účely.