Voľba krajiny a oblasti, v ktorej postaviť závod Immergas Europe,  padla na priemyselný park v Poprade – Matejovce, na Slovensku a v roku 2006 sa začala výstavba.

Od postavenia základov v decembri 2006 po ukončenie prác na stavbe prešlo len 9 mesiacov.

Inštalácia výrobných liniek sa začala v marci 2008. Za ďalšie tri mesiace bolo všetko dokončené a výroba sa mohla začať.

Vzorom pre postavenie a spustenie nového závodu Immergas Europe do prevádzky, bol závod Immergas v Brescello v Taliansku, ktorý poskytol celé know-how, konsolidáciu jednotlivých činností až po spustenie montážnych liniek a začatie výroby.

Leonardo Perla, riaditeľ spoločnosti Immergas Europe potvrdil, že projekt zrodený v roku 2006 dosiahol úplnú prevádzku už v roku 2008 bez toho, aby natrafil na akékoľvek problémy.

Dňa 9. septembra 2008 bol závod v Poprade slávnostne otvorený a hneď po prestrihnutí pásky "štyrmi osobami" páni Alfredo Amadei  a Gionata Carra  oboznámili prítomných s dôvodmi investície v srdci Európy ... bolo to dobré strategické rozhodnutie, ktoré už po štyroch rokoch pôsobenia, naplno splnilo svoje očakávania.

Produktivita závodu Immergas Europe neustále rástla čo sa v priebehu piatich rokov od spustenia výrobných liniek prejavilo v zdvojnásobení počtu vyrobených kotlov. 

Spoločnosť Immergas Europe sa orientuje na trhy východnej Európy i tie rozvojové, ktoré sa nachádzajú po mnoho rokov mimo exportných oblastí spoločnosti Immergas. Napríklad Čína, rýchlo rozvíjajúci sa ruský trh, ale aj trh v Iráne, ktorý dokazuje výraznú životaschopnosť. Sú to všetko krajiny, do ktorých chce spoločnosť Immergas preniknúť, vysvetlil pán Alfredo Amadei.

Rýchlo rastú aj tržby. Od fázy rozbehu výroby v roku 2008 s tržbami šesť miliónov eur, dosiahli tržby v roku 2011 približne dvadsaťdeväť miliónov eur.  Tento narastajúci trend bude pokračovať i v roku 2012.

Podľa pána Leonarda Perlu sa jedná o pozitívny výsledok nielen z hľadiska objemov a tržieb, ale aj z hľadiska kvality výroby. Pracovníci zamestnaní v závode v Poprade, ktorí už od začiatku výroby dokázali, že majú dobré technické znalosti, skutočne do seba dokonale vstrebali štandardy kvality, ktoré im boli odovzdané z talianskej materskej spoločnosti.

Slovensko predstavuje malú ekonomiku, ktorá sa ale rýchlo rozvíja. Je tu trend pozitívneho rozvoja aj vďaka  novým investíciám, ktoré dokázala vytvoriť vláda.  Podpora pre zahraničné podniky a rovná daň vo výške devätnásť percent, prispievajú bez pochyby k príchodu nových investorov ako je aj Immerfin.

Na týchto základoch stojí priemyselný plán spoločnosti Immergas Europe a aj budúce roky budú v znamení rozvoja. Spoločnosť Immergas Europe sa pripravuje na spustenie výroby nových produktov a rozšíri rozsah svojho pôsobenia aj na nové trhy.