Táto jednoduchá a intuitívna aplikácia umožňuje ovládať kotol na diaľku a zobrazovať prevádzkové údaje prostredníctvom tabletu alebo smartfónu. Pomocou voliteľného Wi-Fi modulu, pripojeného k dostupnej Wi-Fi sieti, je možné kotol zapínať a vypínať, zobrazovať aktuálnu hodnotu priestorovej teploty a meniť jej nastavenie, podobne ako viaceré prevádzkové parametre, a tiež meniť pracovný režim kotla, či odblokovať prípadné poruchy. 

Pre viac informácií: