IMMERGAS prináša na trh modernizáciu rady vysokovýkonných kotlov - novú sériu VICTRIX PRO ErP

Vysoký výkon, vhodnosť pre kaskády, výnimočná energetická účinnosť

Vysoký výkon a široká variabilita umožňujú aby kotly novej série VICTRIX PRO ErP boli ideálne pre inštalácie veľkých systémov ústredného vykurovania obytných aj komerčných budov.

 

Nová séria vysokovýkonných kotlov VICTRIX PRO 

Séria VICTRIX PRO ErP poskytuje na výber 5 typov kotlov:

VICTRIX PRO 35 ErP.......................... výkon 3,4 - 34,0 kW

VICTRIX PRO 55 ErP.......................... výkon 5,0 - 49,9 kW

VICTRIX PRO 80 ErP.......................... výkon 7,2 - 73,0 kW

VICTRIX PRO 100 ErP......................... výkon 9,0 - 90,0 kW

VICTRIX PRO 120 ErP..................... výkon 11,0 - 111,0 kW

Pozn.: Čísla 35, 55, 80, 100 a 120 sú len označením a nevyjadrujú presný výkon kotla! 

Projektantom táto nová rada poskytuje vynikajúce možnosti pri návrhoch ústredného vykurovania aj v budovách, kde je k dispozícii len malý priestor.

Jednou z ďalších voliteľných možností sú špeciálne inštalačné stojany, umožňujúce zavesenie kotlov a hydraulického príslušenstva a ich ľubovoľné umiestnenie v priestore. (k dispozícii iba na objednávku v dostatočnom predstihu)      

Dosiahne sa tak výhodný pomer kW/m2  - veľký výkon na minimálnej ploche!

Kaskáda 5 kotlov VICTRIX PRO 35/55 ErP vytvorená originálnym voliteľným príslušenstvom z ponuky IMMERGAS

Táto inovovaná séria umožňuje vytvoriť z 2 až 5 kotlov jedinú kaskádu s vyústením do spoločného odvodu spalín a hydraulického rozvodu. Avšak jediný kaskádový regulátor je schopný riadiť až 8 kotlov, 3 vykurovacie zóny (z toho 1 priamu a 2 zmiešané) a 1 samostatný zásobník TÚV. Týmto je umožnené použitie aj väčšieho počtu kotlov vo vykurovacej sústave, a to v kombinácii jednotlivých kaskád.  

Jednotlivé kotly série VICTRIX PRO ponúkajú výnimočný rozsah modulácie výkonu v pomere 1 : 10.

Pri zapojení 8 kotlov do kaskády sa dosiahne okrem vysokého výkonu ešte väčší rozsah modulácie výkonu v pomere:

od 1 : 80 až do 1 : 240 (podľa zloženia typov kotlov v kaskáde)

To znamená extrémne široký rozsah výkonu:

od 11,0 kW až do 888,0 kW (pri kaskáde 8x VICTRIX PRO 120),

resp. už od 3,4 kW do 811,0 kW (pri kaskáde 1x VICTRIX PRO 35 + 7x VICTRIX PRO 120)

Tieto hodnoty platia pri prevádzke kaskád s teplotným spádom 80/60°C.

Podobne široký rozsah, ale ešte vyššieho max. výkonu, sa dosiahne pri prevádzke kaskád s teplotným spádom 50/30°C:

od 12,2 kW až do 973,6 kW (resp. 3,7 - 889,2 podľa vyššie spomenutého zloženia kaskád)

POZN.: Týmto je naznačený aj dôvod a spôsob nového označovania kotlov série VICTRIX PRO ErP podľa hodnoty výkonu pri teplotnom spáde 50/30°C. Tzn. že napr. typ kotla VICTRIX PRO 55 ErP napriek číslu 55 vo svojom názve, má pri štandardne používanom teplotnom spáde 80/60°C výkon 49,9 kW.

Vysoký modulačný rozsah výkonu => Nižšia spotreba, Vyššia životnosť

Jednoduché vytvorenie kaskády je zabezpečené komplexnou ponukou príslušenstva termoregulácie, hydrauliky a systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu.

Regulátor kaskády a vykurovacieho systému – Theta, je možné aj vzdialene ovládať, pomocou nového voliteľného príslušenstva. Toto poskytuje možnosť kontroly a riadenia systému cez PC alebo Smartfón, prostredníctvom internetu.

Inovovaný elektronický modul tejto série kotlov umožňuje komunikačné prepojenie dvoch kotlov a ich prevádzku bez kaskádového regulátora – elegantné a ekonomické riešenie vhodné pre menšie kotolne s jednozónovým systémom vykurovania od výkonu 68 kW (2x VICTRIX PRO 35 ErP) až do 222 kW (2x VICTRIX PRO 120 ErP).

Nízke emisie znečisťujúcich látok NOx a CO týchto kotlov sú vynikajúcou voľbou pre inštalácie v budovách, ktoré vyžadujú vysoký výkon a zároveň podliehajú stále prísnejším predpisom zabezpečujúcim nízky dosah na znečisťovanie životného prostredia pri ich prevádzke.

Kotly série VICTRIX PRO ErP sú svojimi vlastnosťami ideálne pre energetickú modernizáciu všetkých existujúcich budov ale aj pre realizácie vykurovacích systémov nových budov. Predurčuje ich k tomu aj možnosť ich prepojenia k systémom využívajúcim obnoviteľné zdroje energie, ako napr. solárny ohrev.

Kotly VICTRIX PRO ErP vyhovujú podmienkam ErP.

VICTRIX PRO 35 ErP: efektivita v režime kúrenia A

VICTRIX PRO 55 ErP: efektivita v režime kúrenia A

VICTRIX PRO 80 ErP: efektivita v režime kúrenia A

VICTRIX PRO 100 ErP: efektivita v režime kúrenia A

VICTRIX PRO 120 ErP: efektivita v režime kúrenia A

Vyhľadať najbližší servis

Napíšte nám

Vaše údaje budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov GDPR za účelom zaslania odpovede, ktorú žiadate. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalej na iné účely.